oferta

Wzdłużna metoda walcowania gwintów polega na wprowadzeniu materiału obrabianego pomiędzy trzy lub dwie rolki głowicy (w zależności od konstrukcji) i przesuwania go wzdłuż osi obrotu zgodnie ze schematem. Skok gwintu realizowany jest poprzez pochylenie czopów mimośrodowych, na których osadzone są rolki, pod kątem odpowiadającym kątowy wzniosu linii śrubowej walcowanego gwintu. Rolki do głowic wzdłużnych posiadają pierścienie oraz nakrój odpowiadające za wybieg gwintu.

W swojej ofercie posiadamy kilka typów głowic wzdłużnych:

 

Głowice typu F i K
Głowice wzdłużne w konstrukcji modułowej z wymiennymi trzpieniami. Praca w trybie stałym (typ F i K) lub w trybie obrotowym (typ K).  Praca na obrabiarkach z posuwem swobodnym jak i wymuszonym. Głowice posiadają kompensację wzdłużną oraz sprzęgło kłowe.

 

 

Głowice typu FU
Głowice wzdłużne z mocowaniem kołnierzowym, bez kompensacji. Praca w trybie stałym lub obrotowym na obrabiarkach z posuwem swobodnym. Otwarcie głowicy realizowane jest poprzez zderzak wewnętrzny lub poprzez pierścień ślizgowy.

 

Głowice typu F-RN
Wzdłużne głowice, wielkościowo odpowiadające głowicom typu FU, ale z dodatkowym sprzęgłem kłowym i kompensacją wzdłużną. Otwarcie głowicy realizowane jest poprzez zatrzymanie posuwu bez zatrzymywania obrotów (przy posuwie wymuszonym) lub poprzez zderzak wewnętrzny (przy posuwie swobodnym).

 

 

Głowice typu FUP
Specjalny typ głowic wzdłużnych zaprojektowanych do wykonywania gwintów na rurach. Głowice uzbrojone są w 5 lub 6 rolek walcujących, dzięki temu nie dochodzi do znacznych deformacji cienkościennego detalu obrabianego. Tryb pracy oraz otwarcie głowicy jak dla typu FU.

 

 

 

Głowice typu F..T oraz FU…T
Wzdłużne głowice o specjalnym kącie pochylania czopów mimośrodowych, do wykonywania gwintów trapezowych. Tryb pracy oraz otwarcie jak dla głowic F i FU.
Głowice mają również możliwość wykonywania gwintów trapezowych wielowchodowych.

Głowice typu F…Ke
Głowice do wykonywania wielokarbów o kącie zarysu ok. 90° (kąt przyporu ok. 45°). Głowice wyposażone są w specjalny zębnik, synchronizujący pracę wszystkich 3 rolek i tym samym zapewniający powtarzalną liczbę zębów. Tryb pracy jak dla głowic typu F.

 

Głowice typu AC
Specjalna dwurolkowa głowica wzdłużna przystosowana do pracy na obrabiarkach CNC. Zastosowanie przy walcowaniu długich gwintów, gdzie konieczne jest zastosowanie podparcia detalu obrabianego kłem. Maksymalna długość walcowanego gwintu to 5xD.


warto

Nakrój rolki jest to odległość, pomiędzy czołem rolki a pierścieniem o pełnym zarysie gwintu. W przypadku walcowania gwintu tuż przy kołnierzu, nakrój oznaczać będzie minimalny dystans pomiędzy kołnierzem a pierwszym pełnym zwojem gwintu.

Nakroje standardowe:
1k ≈ 2,3 x skok gwintu
2k ≈ 3,3 x skok gwintu

Nakroje specjalne:
0,3k ≈ 1 x skok gwintu
0,6k ≈ 1,7 x skok gwintu
3k ≈ 4,3 x skok gwintu

Dokładna wartość nakroju rolki zależy od skoku gwintu i wielkości głowicy jaką jest wykonywany. Dokładne wartości nakrojów standardowych można sprawdzić tutaj.


Urządzenie zamykające do wzdłużnych głowic walcujących

Wzdłużne głowice walcujące firmy FETTE wykonując gwinty lub inne żądane profile, po procesie walcowania samoczynnie się otwierają. Przed wykonaniem następnego gwintu rolki muszą być ponownie ustawione w położeniu roboczym tzn. głowica musi być zamknięta. Żeby prościej i szybciej niż dotychczas przeprowadzić proces zamykania na tokarce rewolwerowej oraz na obrabiarce z bębnem obrotowym, firma FETTE opracowała urządzenie hydrauliczne, które wykorzystując czynnik chłodzący doprowadzany przez otwory wylotowe na bębnie obrabiarki zamyka głowicę.
Urządzenie to składa się z dwóch elementów:

  1. Główne urządzenie zamykające, do którego przymocowana jest głowica
  2. Urządzenie przekazujące czynnik chłodzący, które umieszczone jest w sąsiednim gnieździe bębna obrabiarki;

Podczas wymiany walcowanego przedmiotu, sąsiednie gniazdo z urządzeniem przekazującym czynnik chłodzący należy ustawić w położenie robocze i na krótko włączyć chłodzenie, wówczas nastąpi zamknięcie głowicy.

Zalety urządzenia zamykającego firmy FETTE:

  • Czynnik chłodzący występuje w każdej obrabiarce z bębnem obrotowym i tokarce rewolwerowej;
  • Można wykorzystać standardową głowicę, do której przymocowuje się jedynie kątownik zamykający w miejsce dźwigni zamykającej;
  • Urządzenie zamykające nakłada się tylko na trzpień głowicy i mocno zaciska;
  • Zamknięcie głowicy czynnikiem chłodzącym można wykonać poprzez dołączenie pojedynczej funkcji do programu sterującego procesem walcowania;
  • Czynnik chłodzący przy gnieździe, na którym zamontowana jest głowica walcująca, może być wykorzystany jako chłodziwo w procesie walcowania;
  • Poprzez rozdzielność całego urządzenia na dwa główne elementy istnieje możliwość montażu w krótkim czasie wielu typów głowic walcujących na większości standardowych obrabiarek z bębnem rewolwerowym.


obejrzyj

wideo3
Montaż głowicy wzdłużnej

Film instruktażowy pokazujący krok po kroku zasadę montażu i regulacji głowic wzdłużnych typu F