Wzdłużna metoda walcowania gwintów polega na wprowadzeniu materiału obrabianego pomiędzy trzy lub dwie rolki głowicy (w zależności od konstrukcji) i przesuwania go wzdłuż osi obrotu zgodnie ze schematem. Wzdłużna metoda walcowania jest jedną z najbardziej popularnych, ze względu na uniwersalność narzędzi, duży zakres wykonywanych gwintów oraz krótki czas obróbki.

Cechy charakterystyczne wzdłużnej metody walcowania:

  • zakres walcowanych średnic 1,4 ÷230mm
  • praca w trybie stałym lub obrotowym
  • długość gwintu ograniczona jedynie możliwościami konstrukcyjnymi obrabiarki
  • możliwość mocowania na większości obrabiarek
  • możliwość wykonywania gwintów na przekrojach cienkościennych
  • możliwość wykonywania gwintów wielowchodowych (wielozwojnych)

Głowice wzdłużne typu F z serii EVO Line

Seria głowic wzdłużnych o budowie modułowej, z precyzyjną, płynną regulacją odległości między rolkami, za pomocą śruby mikrometrycznej. Każda z głowic wyposażona jest w tuleje ślizgowe z węglików spiekanych, zamiast igiełek łożyskowych, dzięki czemu następuje mniejsze zużycie czopów mimośrodowych, na których osadzone są rolki i tym samym zapewniona jest większa powtarzalność wymiaru gwintu.

Ze względu na modułową budowę, możliwe jest dostosowanie mocowania głowicy do posiadanego przez klienta parku maszynowego.

Wykorzystywana przede wszystkim do pracy na obrabiarkach CNC
ze względu na posiadaną kompensację wzdłużną na sprzęgle kłowym. Modułowa budowa daje również możliwość zastosowania hydraulicznego/pneumatycznego sytemu zamykania głowicy wykorzystując czynnik chłodzący bądź sprężone powietrze z obrabiarki. Więcej na temat nowej serii głowic wzdłużnych można przeczytać w broszurze informacyjnej (kliknij tutaj).

Głowice wzdłużne typu
FU, FU-T

Seria głowic wzdłużnych z mocowaniem kołnierzowym, dostosowana do pracy przede wszystkim na tokarkach konwencjonalnych z posuwem swobodnym, ze względu na brak kompensacji wzdłużnej. Głowica może pracować jako stała jak i obrotowa. W zależności od trybu pracy otwarcie głowicy realizowane jest poprzez zderzak wewnętrzny bądź pierścień ślizgowy. Przebieg procesu walcowania na głowicy typu FU można zobaczyć tutaj.

Głowice typu FU występują również w wersji specjalnej FU-T, przeznaczonej do wykonywania gwintów trapezowych. Różnica w budowie wynika tylko i wyłącznie w kącie pochylenia czopów mimośrodowych w głowicy, odpowiadających za kąt wzniosu linii śrubowej gwintu, który jak wiadomo jest dużo większy od kąta dla gwintów metrycznych. Pozostałe elementy konstrukcyjne, zastosowanie oraz sposób otwarcia i zamknięcia jest taki sam.

Pracę głowicy typu FU-T podczas walcowania gwintu trapezowego Tr20x4 można zobaczyć tutaj.

Głowice wzdłużne typu
FUP, FUP-T

Zaprojektowane specjalnie do wykonywania gwintów
na przekrojach cienkościennych w tym rurach, przede wszystkim bezszwowych. Głowice z serii FUP składają się z 5 lub 6 rolek, dzięki czemu zniekształcenie rury wynikające z występujących sił walcujących zostaje ograniczone do minimum.

Ze względu na wielorolkową konstrukcję, głowice te mają mały zakres regulacji wykonywanych gwintów.

 

Głowice typu FUP i FUP-T znajdują zastosowanie przy wykonywaniu gwintów na króćcach wodnych i gazowych z gwintem cylindrycznym G oraz stożkowymi R oraz NPT i NPTF. Wykorzystywane są również do walcowania płytkich gwintów trapezowych, wielowchodowych, przy połączeniach między innymi rur w rusztowaniach.

Głowice wzdłużne typu F-RN

Jest to półspecjalna konstrukcja głowic typu FU przystosowana do pracy na maszynach CNC z wymuszonymi posuwami.

Głowice typu F-RN zostały wyposażone dodatkowo w sprzęgło kłowe z kompensacją wzdłużną oraz mocowanie na trzpieniu cylindrycznym z przelotem, umożliwiającym walcowanie długich detali. Konstrukcje tego typu są alternatywą dla walcarek, gdzie trzeba wykonać stosunkowo duży gwint walcowany na detalu wstępnie obrabianym, na tokarce CNC. W takim przypadku zastosowanie specjalnego narzędzia daje możliwość obróbki całego detalu w jednym zamocowaniu.

Głowice wzdłużne typu F-Ke

Jest to specjalna konstrukcja głowic wzdłużnych do wykonywania wielokarbów o kącie wierzchołkowym zbliżonym do 90˚. Jest to jedyna taka głowica dostępna na rynku, do plastycznej obróbki połączeń wielokarbowych.

Głowica składa się z trzech rolek o zarysie wielokarbu oraz specjalnego zębnika synchronizacyjnego, którego zadaniem jest precyzyjne wpasowanie rolek w materiał obrabiany i tym samym osiągnięcie dokładnej, z góry określonej liczby zębów na wielokarbie. Głowice typu F-Ke mogą być stosowane zarówno na tokarkach konwencjonalnych jak i na maszynach sterowanych numerycznie.

Głowice wzdłużne typu KR

Wzdłużna głowica trójrolkowa do walcowania radełek stożkowych. Jest to propozycja przede wszystkim dla rozwiązań w przemyśle samochodowym, gdzie radełka stożkowe mają zastosowanie w, w końcówkach napędów wycieraczek itp. Jest to alternatywa dla oprawek jednorolkowych, gdzie podczas radełkowania występują bardzo duże siły poprzeczne, wpływające niekorzystnie na wrzeciono obrabiarki.

Dzięki głowicy KE i osiowej metodzie walcowania, siły poprzeczne równoważą się, nie obciążając wrzeciona. Dodatkowym atutem tych narzędzi są wysokie parametry obróbki oraz krótki czas walcowania.

Głowice te występują w kilku podstawowych, najbardziej popularnych wymiarach, natomiast jest możliwość wykonania specjalnej, dedykowanej konstrukcji pod konkretny rodzaj radełka.

 

Głowice wzdłużne typu AC

Jedna z najprostszych, dwurolkowych głowic firmy FETTE, odpowiadająca zakresem walcowanych gwintów głowicom z serii F.

Zaprojektowana do pracy wyłącznie na maszynach CNC z wymuszonymi posuwami wzdłużnym i poprzecznym. Jej konstrukcja umożliwia wykonywanie długich gwintów, gdzie wymagane jest podparcie kłem materiału podczas obróbki.

Głowica typu AC występuje również w wersji AC-R, do walcowania radełek i dogładzania powierzchni walcowych, o szerokości równej szerokości rolek, gdzie wykorzystywany jest tylko posuw poprzeczny.