Systemy głowic FETTE do
walcowania gwintów i profili

Przygotowanie powierzchni
pod walcowanie

Bardzo istotnym elementem w procesie walcowania gwintów i profili jest przygotowanie obrabianego detalu na właściwą średnicę oraz wykonanie fazy przede wszystkim na wejściu gwintu. Są to elementy niezbędne do poprawnego wykonania gwintu w żądanej tolerancji przy zachowaniu wysokiej trwałości rolek walcujących.

Dla gwintów walcowanych przyjmuje się, że średnica przed obróbką równa jest średnicy podziałowej gwintu w tolerancji, w jakiej jest wykonywany, natomiast kąt wejścia powinien mieścić się w zakresie 10 ÷ 30˚. Oczywiście są to wartości przybliżone i w zależności od obrabianego materiału, będą się od siebie różniły, dlatego dokładną średnicę pod walcowanie wyznacza się w sposób doświadczalny.

Jedną z wysokowydajnych metod przygotowania powierzchni pod walcowanie jest zastosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanej głowicy skórkującej oraz fazownika z kątem wejścia 20˚ (kliknij tutaj).
Głowica ta, dzięki jednoczesnej pracy czterech ostrzy i wysokim parametrom obróbki nadaje w krótkim czasie, w jednym przejściu, prętowi o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym lub innym dowolnym, żądany wymiar. Zarówno głowica jak i fazownik mogą pracować jako dwa niezależne narzędzia, natomiast istnieje możliwość połączenia obydwu narzędzi w jedną całość za pomocą specjalnego korpusu i tym samym nadać odpowiednią średnicę i fazę przygotówki w jednym przejściu.

Głowica skórująca z fazownikiem

Głowica skórująca FS

Głowica skórująca z fazownikiem
i czujnikiem zegarowym

Cechy charakterystyczne obróbki:

  • zakres toczonych średnic 2 ÷ 60mm
  • precyzyjne ustawienie wymiaru dzięki czujnikowi zegarowemu
  • dokładność ustawienia +/-0,01mm
  • maksymalny naddatek 2,5mm na stronę
  • wykonanie w jednym przejściu żądanego wymiaru i fazy
  • prędkość skrawania Vc = 80 ÷ 120 m/min
  • posuw f = 0,2 ÷ 1,2 mm/obr.
  • budowa modułowa
  • praca w trybie stałym lub obrotowym

 

 

Wygniatanie gwintów
wewnętrznych

Alternatywnym rozwiązaniem dla klasycznego wykonywania gwintów wewnętrznych za pomocą gwintowników jest zastosowanie wygniataków. Samo wygniatanie gwintów jest obróbką plastyczną, w wyniku której nie powstają wióry, więc nie ma konieczności ich odprowadzania. Dodatkową przewagą gwintu wygniatanego jest to, że podczas procesu formowania, nie dochodzi do przerwania włókien w materiale, co ma miejsce podczas obróbki gwintownikiem. Dzięki procesowi wygniatania następuje równomierne utwardzenie powierzchni gwintu, w wyniku czego posiada on zwiększoną wytrzymałość zwojów na ścinanie, zginanie oraz na naciski powierzchniowe.

Jako jedyna firma na rynku polskim posiadamy w swojej ofercie wysokowydajne wygniataki firmy FETTE z serii HPF Max (kliknij tutaj), z wymienną główką węglikową. Wygniatak posiada budowę modułową, dzięki czemu możemy wymienić tylko te elementy, które zostały zużyte bądź uszkodzone podczas eksploatacji. Jedynym ograniczeniem dla zastosowania wygniataków HPF Max w procesie wykonywania gwintów wewnętrznych jest materiał obrabiany. Najlepsze rezultaty uzyskuje się dla metali o wytrzymałości na rozciąganie Rm poniżej 1000 MPa oraz o wydłużeniu względnym próbki 5-cio krotnej A5 powyżej 8%. Wygniataki HPF Max mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża trwałość, duże prędkości obróbki, powtarzalność, niezawodność.

Dodatkowymi elementami wpływającymi na trwałość wygniataków jest przygotowanie odpowiedniego otworu pod gwint oraz zastosowanie oprawki synchronicznej podczas pracy. W swojej ofercie posiadamy zarówno specjalnie dedykowane wiertła węglikowe o średnicach odpowiadających większości wymiarów pod gwinty metryczne jak i calowe (kliknij tutaj) oraz specjalne oprawki i wkładki synchroniczne firmy BILZ (kliknij tutaj) stanowiące idealne rozwiązanie dla wygniataków HPF Max, wygniataków VHM oraz pozostałych, standardowych wygniataków i gwintowników produkcji FETTE (kliknij tutaj).

Zarys po wygniataniu

Konstrukcja

Oprawki i wkładki
synchroniczne pod wygniatane
i gwintowanie

Podczas wykonywania gwintów na maszynach CNC bardzo często spotykamy się z mocowaniem narzędzi w oprawkach bez kompensacji, tzw. „mocowaniem na sztywno”. Mocowanie takie oznacza dokładne zgranie posuwu, odpowiadającemu skokowi gwintu, z prędkością obrotową narzędzia, które to parametry wynikają bezpośrednio z programu sterującego ruchem wrzeciona w maszynie. Mimo, że producenci maszyn deklarują idealną synchronizację tych dwóch parametrów, przeprowadzone przez firmę BILZ testy wykazały występowanie podczas gwintowania bez kompensacji wzdłużnej, ponadprzeciętnych sił osiowych na wrzecionie. W przypadku wykonywania gwintów wewnętrznych za pomocą wygniataków, proces występowania sił osiowych był bardziej zauważalny, ponieważ jest to metoda plastyczna i oprócz skoku i prędkości obrotowej należy wziąć również pod uwagę zjawisko „płynięcia materiału”. Ze względu na to, że każdy materiał podczas obróbki plastycznej zachowuje się inaczej, trudno byłoby dostosować dokładne wartości posuwu i obrotów, żeby wyeliminować zbyt duże siły osiowe, spowodowane płynięciem materiału.

Mając na uwadze zachodzące w tym procesie zjawiska, dla optymalizacji pracy, szczególnie wygniataków, oferujemy specjalne oprawki synchroniczne firmy BILZ, z minimalną kompensacją wzdłużną ±0,15mm, dzięki czemu nawet najmniejsze różnice, wynikające z parametrów zadanych na maszynie, zostaną skompensowane i tym samym występowanie sił osiowych zostanie ograniczone do minimum. Zastosowanie oprawek synchronicznych zwiększa żywotność narzędzi, zwłaszcza wygniataków HPF MaxVHM, szczególnie podatnych na naprężenia, jak również wpływa pozytywnie na wrzeciono obrabiarki.

Dla klientów posiadających już standardowe oprawki z tulejami zaciskowymi, proponujemy specjalne zestawy wkładek synchronicznych typu STA. Dzięki wkładkom STA uzyskamy efekt minimalnej kompensacji bez konieczności wymiany oprawki ze zwykłej, na synchroniczną. Więcej na temat wkładek STA w naszej broszurze informacyjnej.

 

Dogładzanie powierzchni

Jako firma specjalizująca się w sprzedaży narzędzi do walcowania gwintów i profili posiadamy również w swojej ofercie rozwiązania do dogładzania powierzchni cylindrycznych, stożkowych, kulistych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Dogładzanie powierzchni jest alternatywą dla procesu polerowania, gdzie wymagana jest bardzo niska chropowatość powierzchni, przy zastosowaniu stosunkowo tanich rozwiązań. Narzędzia do dogładzania powierzchni składają się z korpusu oraz osadzonych w nim wałeczków dogładzających. W zależności od potrzeb, narzędzia te wykonywane są z najbardziej popularnymi mocowaniami: cylindrycznym, typu Weldon lub VDI. Narzędzie można stosować na wszystkich maszynach z posuwem wzdłużnym.

 

Dogładzanie powierzchni nie zmienia wymiaru nominalnego, dlatego nie jest to rozwiązanie dla procesów, wymagających zmianę lub zawężenie tolerancji. Zaleca się, aby powierzchnia pod dogładzanie była wykonana w nadwymiarze nie większym niż 0,04mm w tolerancji ±0,015mm.

Dla powierzchni walcowych oferujemy narzędzia standardowe, dostępne na magazynie, natomiast dla powierzchni stożkowych lub innych powierzchni kształtowych, wykonywane jako narzędzia specjalne.

Dogładzanie powierzchni wewnętrznej

Dogładzanie powierzchni zewnętrznej

Dogładzanie stożka wewnętrznego

Pozostała oferta

Walce do walcarek

Dla firm posiadających walcarki firm UPW, PROFIROLL, RWT, REED itp. do wykonywania gwintów, radełek, wielowypustów i profili oferujemy zamienniki walców z najlepszych materiałów w najbardziej korzystnej cenie.

Zamienniki rolek

W swojej ofercie posiadamy zamienniki rolek dla systemów WAGNER, NAMCO, ALCO, RICO itp.

Szkolenia i prezentacje

Oferujemy szkolenia dla grup nowych pracowników z zakresu walcowania gwintów, jak również prezentacje, dedykowane dla kadry menadżerskiej i kierowniczej, obejmujące nowoczesne metody wykonywania gwintów metodą plastyczną.